Repetities

DE REPETITIES

Hier leggen we een beetje meer uit over de repetities. Hoe en wat we repeteren.

Maar ook over hoe we ons voorbereiden op concerten.

Hoe verloopt de repetitie?


De repetities beginnen voor de basisscholieren om 15.30u. Afhankelijk van hun lesrooster druppelen de tieners wat later binnen. Rond 16.15u is er even pauze met wat te drinken. De basisscholieren stoppen om 17.00u, de tieners gaan dan nog tot 17.45u door met eigen repertoire.


Er wordt meerstemmig gezongen. Soms 2-stemmig, maar een enkele keer wel 6-stemmig!

Bij veel liedjes worden ook bewegingen ingestudeerd of zijn er kinderen die een solo zingen.

Wat wordt er gezongen?


Dat kan echt van alles zijn! En in de meest uiteenlopende talen. Het repertoire is deels afhankelijk van optredens waarvoor Sjamaes wordt gevraagd, en deels van de voorkeur van de dirigente en de leden.

Dus: popliedjes, liedjes van Kinderen voor Kinderen, musicalsongs, kerstliedjes, kerkmuziek, stukken uit opera’s, carnavalsliedjes, Limburgse liedjes en ga zo maar door.


Kijk maar eens bij de video’s op onze Facebookpagina of op YouTube om een idee te krijgen!

Wat doen we nog meer?


Plezier maken! Bijvoorbeeld, ieder jaar in oktober gaan we een weekend op kamp. Spannend… Na afloop horen alle nieuwe leden er helemaal bij! Een van de leuke kanten van Sjamaes is dat alle kinderen, van alle leeftijden, samen écht een geheel vormen.


CONTACT GEGEVENS

Secretariaat:

Joseph Hollmanstraat 7

6217 KW Maastricht

06-14356352

LAATSTE NIEUWS


Nieuwe outfits

Sjamaes heeft in november 2017 de koorleden in nieuwe kleren gestoken. De witte polo's zijn vernieuwd en er zijn sjieke zwarte polo's bijgekomen. Wij danken hiervoor de sponsoren Elisabeth Strouven fonds en Stichting Kannunik Salden.


Dirigente

Sinds 1 september 2017 staat Sjamaes onder leiding van Krissie Verstappen. Zij is de opvolgster van Fabienne Kortooms, die Sjamaes bijna 6 jaar heeft geleid.

© Copyright. All Rights Reserved.

Website by: Citrine